'Een kijkje in de poppenkast'
Sfeerbeelden expositie en poppenspel.
Locatie: 'De Schierstins', Feanwâlden (2019).